AKTIVIS 4PM ketika tugasan di BNM Telelink untuk mendapatkan pencerahan di atas beberapa kemusykilan yang dikenalpasti bagi meningkatkan mutu perkhidmatan 4PM di dalam membantu rakyat mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan hutang mereka.