Terima kasih kepada Ketua Jabatan Pemulihan Pengguna Runcit, MBSB yang telah memberi kerjasama dan perhatian sewajarnya di dalam perbincangan bagi mendapatkan penyelesaian kompromi untuk ahli 4PM.