Penghargaan kepada Toyota Capital Malaysia Sdn Bhd kerana meluluskan cadangan penyelesaian hutang secara kompromi ke atas peminjam yang dibantu oleh 4PM.