Penghargaan dari 4PM kepada Hospital Rehabilitasi Cheras kerana menjemput 4PM pada 10hb March 2016 untuk hadir berkongsi pengalaman dan memberi bimbingan kepada kakitangan hospital tersebut mengenai tanggungjawab hak peminjam serta alternatif penyelesaian yang dapat membantu mereka berhadapan dengan belenggu hutang.

Kursus Pengurusan Kewangan tersebut juga dihadiri oleh wakil dari AKPK.